Artykuł pochodzi ze stronny
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku

Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Organizacja roku szkolnego

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2021

Semestr I

01.09.2021 – 16.01.2022

Semestr II

17.01.2022 – 24.06.2022

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2021  – 31.12.2021

Ferie zimowe

14.02.2022 – 27.02.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

14.04.2022 – 19.04.2022

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

24.05.2022 – język polski
25.05.2022 – matematyka
26.05.2022 – język obcy

Zakończenie roku szkolnego

24.06.2022

 

Terminy klasyfikacji

 

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

Do 14.12.2021

Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych

14.12.2021

Ostateczne wystawienie ocen za I semestr

14.01.2022

Zebranie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej

19.01.2022

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

17.05.2022

Informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach I – VII oraz końcowych w klasach VIII

17.05.2022

Ostateczne wystawienie ocen końcoworocznych w klasach I – VII oraz końcowych w klasach VIII

17.06.2022

Zebranie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej

21.06.2022

 

 

Spotkania z rodzicami

 

Spotkanie dotyczące organizacji roku szkolnego

08.09.2021

Wywiadówka – informacja o wynikach nauczania

20.10.2021

Wywiadówka – informacja o wynikach nauczania

15.12.2021

Wywiadówka – informacja o ocenach śródrocznych

26.01.2022

Wywiadówka – informacja o wynikach nauczania

16.03.2022

Wywiadówka – informacja o wynikach nauczania

18.05.2022

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12.11.2021 - piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

07.01.2022 - piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.05.2022 - poniedziałek

Egzamin ósmoklasisty – dzień wolny dla klas I – VII

24.05.2022 - wtorek

Egzamin ósmoklasisty – dzień wolny dla klas I – VII

25.05.2022 - środa

Egzamin ósmoklasisty – dzień wolny dla klas I – VII

26.05.2022 - czwartek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17.06.2022 – piątek

 

Do pobrania tutaj

data publikacji: 2017-09-08 10:10:25