Artykuł pochodzi ze stronny
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku

Informacja dyrektora Szkoły w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Rodzice,
➡️ Dyrekcja szkoły informuje, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie szkół i innych placówek oświatowych zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie szkoły nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W dniach 12 i 13 marca br. mogą być jeszcze prowadzone działania opiekuńcze. Proszę ten fakt zgłosić wychowawcom swych dzieci.
➡️ Jeśli mają Państwo dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje na nie zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej ZUS.
➡️ Przekażcie Państwo osobom, które będą opiekować się Waszym dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny.
➡️ Śledźcie na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Zachęcamy też do zapoznania się z komunikatem MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
➡️ Prosimy też, by zachęcali Państwo dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Nauczyciele przygotują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu i przekażą je Państwu w możliwie dostępny sposób: za pomocą portalu Librus lub drogą darmowych komunikatorów internetowych.
➡️ Śledźcie tez Państwo na bieżąco informacje przesyłane przez dyrektora szkoły (Librus, FB oraz strona szkoły).

Dyrektor SP nr 3 - Paweł Biernacki

data publikacji: 2020-03-11 00:00:00