Artykuł pochodzi ze stronny
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku

Uwaga!!

Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!
Jeżeli korzystacie z bezpłatnej wersji aplikacji Librus na telefonie lub tablecie, to pamiętajcie, że NIE macie dostępu do wiadomości i pracy domowej. Ta opcja jest dostępna tylko w wersji płatnej.

Logując się przez przeglądarkę internetową na stronie:
https://portal.librus.pl/rodzina
obojętnie na jakim urządzeniu, zawsze macie bezpłatny dostęp do wszystkich funkcji systemu.

data publikacji: 2020-03-19 00:00:00