Artykuł pochodzi ze stronny
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku

Nowe zasady bezpieczeństwa

Szanowni Państwo!

Od 9 listopada obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Najważniejsze zmiany:

-- Nauka zdalna w klasach 1-3 szkół podstawowych – od 9 listopada do 29 listopada;

--Przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 szkół podstawowych i szkołach ponadpodstawowych – do 29 listopada;

--Oddziały przedszkolne pracują bez zmian - zajęcia odbywają się wg planu na terenie szkoły.

--Przestrzegajmy ograniczeń wynikających z przepisów o stanie epidemii

Dezynfekcja 

Dystans 

Maseczka 

Wietrzenie

data publikacji: 2020-11-05 00:00:00