Artykuł pochodzi ze stronny
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI

Informujemy, że zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać 9 lipca 2021 r. (piątek) w sekretariacie szkoły w godz. od 8.00 do15.00. 

*** Jeśli ktoś z Was potrzebuje kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu, prosimy o telefon do szkoły z informacją, ile kopii trzeba przygotować. Kopie te muszą być potwierdzone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Tel. do sekretariatu:  59 857 82 80.

***Przypominamy, że obowiązuje reżim sanitarny – konieczność zdezynfekowania dłoni przy wejściu do szkoły oraz zakrycia maseczką nosa i ust.

data publikacji: 2021-07-07 00:00:00