Artykuł pochodzi ze stronny
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku

Zapraszamy na żeglarską przygodę!

Gmina Miastko informuje, że od dnia 11.04.2022 r. rozpocznie się rekrutacja uczestników do projektu pn.: „Poszerzamy horyzonty wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez edukację morską i żeglarską uczniów Szkół podstawowych w Gminie Miasto Ustka, Gminie Miastko i Gminie Ustka w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Żagle Wiedzy”.

 

Przedmiotowy projekt realizowany jest przez Gminę Miastko w partnerstwie z Gminą Ustka, Stowarzyszeniem ProSport oraz Gminą Miasto Ustka, pełniącą rolę Lidera przedsięwzięcia.

 

Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2022 r. i został skierowany do uczniów oraz nauczycieli z następujących szkół Gminy Miastko:

**Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku,

**Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku,

**Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie.

Rekrutacja prowadzona jest w każdej szkole oddzielnie.

 

Celem projektu jest wsparcie łącznie w latach 2021-2022 120 uczniów, w tym 45 uczniów/uczennic z Gminy Miastko, z potrzebami w obszarze kompetencji kluczowych i z niesprecyzowanymi predyspozycjami zawodowymi oraz 20 nauczycieli, w tym 8 z Gminy Miastko, z brakiem wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską.

 

W projekcie zaplanowano organizację następujących zadań:

1. zajęcia pozalekcyjne dla uczniów,

2. doradztwo zawodowe dla uczniów - promocja zawodów związanych z nadmorskim położeniem regionu, w tym wycieczki studyjne do placówki Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR w Ustce oraz do Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Lędowie k. Ustki,

3. praktyczne zajęcia żeglarskie dla uczniów,

4. letnie obozy żeglarskie dla uczniów,

5. wyjazdy edukacyjne dla uczniów do Portu w Ustce,

6. doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym szkolenie z pracy metodą projektu, kursy żeglarskie i motorowodne.

 

Termin rekrutacji: 11 kwietnia 2022 r. –  29 kwietnia 2022 r.

 

Dokumenty należy składać zgodnie z  "Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Poszerzamy horyzonty wiedzy – kształtowanie-kompetencji kluczowych poprzez edukację morską i żeglarską uczniów Szkół podstawowych w Gminie Miasto Ustka, Gminie Miastko i Gminie Ustka w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Żagle Wiedzy”w sekretariacie szkoły biorącej udział w projekcie.

 

Niezbędne informacje można uzyskać u koordynatora projektu – Pana Pawła Biernackiego,
tel. 607 158 909, e-mail: sp3miastko@gmail.com lub w Biurze Projektu w Urzędzie Miejskim w Miastku, tel. 59 857 07 31, e-mail: marta.muchowska@um.miastko.pl.

 

Pliki do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

2. Deklaracja uczestnictwa ucznia/uczennicy.

3. Deklaracja uczestnictwa nauczyciela/nauczycielki.

4. Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020”.

5. Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.

6. Kwestionariusz danych do systemu SL dla ucznia/uczennicy.

7. Kwestionariusz danych do systemu SL dla nauczyciela/nauczycielki.

 

data publikacji: 2022-04-09 00:00:00