Kalendarz szkolny

 2017-09-08 10:10:25  |  markgry admin  |      

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

  1. Organizacja roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

02.09.2019

Semestr I

02.09.2019 – 02.02.2020

Semestr II

03.02.2020 – 26.06.2020

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2019  – 31.12.2019

Ferie zimowe

13.01.2020 – 26.01.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04.2020 – 14.04.2020

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

21.04.2020 – język polski
22.04.2020 – matematyka

23.04.2020 – język obcy

Zakończenie roku szkolnego

26.06.2020

  1. Terminy klasyfikacji

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

Do 17.12.2019

Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych

Do 17.12.2019

Ostateczne wystawienie ocen za I semestr

31.01.2020

Zebranie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej

05.02.2020

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

19.05.2020

Informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach I – VII oraz końcowych w klasach VIII

19.05.2020

Ostateczne wystawienie ocen końcoworocznych w klasach I – VII oraz końcowych w klasach VIII

19.06.2020

Zebranie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej

23.06.2020

  1. Spotkania z rodzicami

Spotkanie dotyczące organizacji roku szkolnego

25.09.2019

Wywiadówka – informacja o wynikach nauczania

23.10.2019

Dzień otwarty – informacja o wynikach nauczania

18.12.2019

Wywiadówka – informacja o ocenach śródrocznych

31.01.2020

Wywiadówka – informacja o wynikach nauczania

01.04.2020

Dzień otwarty – informacja o wynikach nauczania

20.05.2020

  1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Wszystkich Świętych

01.11.2019 – piątek

Święto Niepodległości

11.11.2019 – poniedziałek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.01.2020 - czwartek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.01.2020 - piątek

Egzamin ósmoklasisty – dzień wolny dla klas I – VII

21.04.2020 - wtorek

Egzamin ósmoklasisty – dzień wolny dla klas I – VII

22.04.2020 - środa

Egzamin ósmoklasisty – dzień wolny dla klas I – VII

23.04.2020 - czwartek

Święto Pracy

01.05.2020 - piątek

Boże Ciało

11.06.2020 – czwartek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11.06.2020 – piątek

 

    « Powrót