Kalendarz szkolny

 2017-09-08 10:10:25  |  markgry admin  |      

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Organizacja roku szkolnego

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2020

Semestr I

01.09.2020 – 17.01.2021

Semestr II

18.01.2021 – 26.06.2021

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2020  – 31.12.2020

Ferie zimowe

01.02.2021 – 14.02.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

01.04.2021 – 06.04.2021

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

25.05.2021 – język polski
26.05.2021 – matematyka

27.05.2021 – język obcy

Zakończenie roku szkolnego

25.06.2021

 

Terminy klasyfikacji

 

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

Do 15.12.2020

Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych

Do 15.12.2020

Ostateczne wystawienie ocen za I semestr

15.01.2021

Zebranie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej

20.01.2021

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

18.05.2021

Informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach I – VII oraz końcowych w klasach VIII

18.05.2021

Ostateczne wystawienie ocen końcoworocznych w klasach I – VII oraz końcowych w klasach VIII

18.06.2021

Zebranie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej

22.06.2021

  1. Spotkania z rodzicami

Spotkanie online dotyczące organizacji roku szkolnego

23.09.2020

Wywiadówka – informacja o wynikach nauczania

21.10.2020

Wywiadówka – informacja o wynikach nauczania

16.12.2020

Wywiadówka – informacja o ocenach śródrocznych

27.01.2021

Wywiadówka – informacja o wynikach nauczania

17.03.2021

Wywiadówka– informacja o wynikach nauczania

20.05.2020

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

 

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

04.01.2021 - poniedziałek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

05.01.2021 - wtorek

Egzamin ósmoklasisty – dzień wolny dla klas I – VII

25.05.2021 - wtorek

Egzamin ósmoklasisty – dzień wolny dla klas I – VII

26.05.2021 - środa

Egzamin ósmoklasisty – dzień wolny dla klas I – VII

27.05.2021 - czwartek

Boże Ciało

03.06.2021 – czwartek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

04.06.2020 – piątek

 

 

Do pobrania  tutaj

    « Powrót