Kalendarz szkolny

 2017-09-08 10:10:25  |  markgry admin  |      

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

  1. Organizacja roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2018

Semestr I

03.09.2018 – 20.01.2019

Semestr II

21.01.2019 – 22.06.2019

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2018  – 31.12.2018

Ferie zimowe

11.02.2019 – 24.02.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04.2019 – 23.04.2019

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

15.04.2019 – język polski
16.04.2019 – matematyka
17.04.2019 – język obcy

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

10.04.2019 – historia i WOS, język polski
11.04.2019 – przedmioty przyrodnicze, matematyka
12.04.2019 – język obcy

Zakończenie roku szkolnego

21.06.2019

  1. Terminy klasyfikacji

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

Do 11.12.2018

Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych

Do 11.12.2018

Ostateczne wystawienie ocen za I semestr

18.01.2019

Zebranie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej

23.01.2019

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

17.05.2019

Informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach I – VII oraz końcowych w klasach VIII sp i III gimnazjum

17.05.2019

Ostateczne wystawienie ocen końcoworocznych w klasach I – VII oraz końcowych w klasach VIII sp i III gimnazjum

14.06.2019

Zebranie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej

18.06.2019

  1. Spotkania z rodzicami

Spotkanie dotyczące organizacji roku szkolnego

12.09.2018

Wywiadówka – informacja o wynikach nauczania

17.10.2018

Dzień otwarty – informacja o wynikach nauczania

12.12.2018

Wywiadówka – informacja o ocenach śródrocznych

30.01.2019

Wywiadówka – informacja o wynikach nauczania

13.03.2019

Dzień otwarty – informacja o wynikach nauczania

22.05.2019

  1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Wszystkich Świętych

01.11.2018 - czwartek

Egzamin gimnazjalny – dzień wolny dla klas I – VIII

10.04.2019 - środa

Egzamin gimnazjalny – dzień wolny dla klas I – VIII

11.04.2019 - czwartek

Egzamin gimnazjalny – dzień wolny dla klas I – VIII

12.04.2019– piątek

Egzamin ósmoklasisty – dzień wolny dla klas I – VII oraz III gimn.

15.04.2019 - poniedziałek

Egzamin ósmoklasisty – dzień wolny dla klas I – VII oraz III gimn.

16.04.2019 - wtorek

Egzamin ósmoklasisty – dzień wolny dla klas I – VII oraz III gimn.

17.04.2019 - środa

Święto Pracy

01.05.2019 - środa

Święto Konstytucji 3 Maja

03.05.2019 - piątek

Boże Ciało

20.06.2019 – czwartek

 

 

    « Powrót