Wykaz podręczników i ćwiczeń do religii w roku szkolnym 2019/2020

 2019-07-11 13:24:04  |  markgry admin  |      

Wykaz podręczników i ćwiczeń do religii:

Klasa „0” - „Jezus mnie kocha”, Podręcznik do religii dla dzieci sześcioletnich, red. Ks. Stanisław Łabendowicz, Radom

Klasa I - „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”, Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy I Szkoły Podstawowej, Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków

Klasa II – „Kochamy Pana Jezusa” - T. Czarnecka, ks. G. Łuszczak SJ,  ks. W. Kubik (red.), Wydawnictwo WAM

Klasa III – „Przyjmujemy Pana Jezusa” - T. Czarnecka, ks. G. Łuszczak SJ,  ks. W. Kubik (red.), Wydawnictwo WAM

Klasa IV – „Zaproszeni przez Boga” - Ks. Z. Marek (red.), Wydawnictwo WAM

Klasa V – „Obdarowani przez Boga” - Ks. Z. Marek (red.), Wydawnictwo WAM

Klasa VI – „Przemienieni przez Boga” - Ks. Z. Marek (red.), Wydawnictwo WAM

Klasa VII – „Szukam was” - Ks. W. Kubik, T. Czarnecka, ks. G. Łuszczak, M. Poniewierska (red.) Wydawnictwo WAM

Klasa VIII – „Jestem z wami” - Ks. W. Kubik, T. Czarnecka, ks. G. Łuszczak, M. Poniewierska (red.) Wydawnictwo WAM

    « Powrót