Pomagać jest super! Góra Grosza

 2020-01-10 00:00:00  |  Celina Król  |      

Od listopada 2019 r. do 2 stycznia 2020 r. na terenie naszej szkoły odbyła się zbiórka monet w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo ,,Nasz Dom”.
Nasza szkoła wzięła udział w akcji nie po raz pierwszy. Uczniowie wszystkich klas zaangażowali się w zbiórkę, a nad prawidłowym przebiegiem czuwał Samorząd Uczniowski.
Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz innych formach opieki. Jednak najważniejszym efektem akcji jest działanie wychowawcze – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Uczniowie nie zawiedli, każdy przyniósł tyle, ile mógł – w myśl zasady: jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza zmienia wiele!
Ile udało się zebrać pieniędzy w ramach akcji? Dzięki Wam, uczniowie, udało nam się zebrać: 421,82 zł!
Dziękujemy! 

« Powrót