UBEZPIECZENIE NA ROK 2017/2018

 2017-09-20 13:13:03  |  markgry admin  |      

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci: InterRisk , rok szkolny 2017/2018 SP3

 

Wariant I

 

Pakiet podstawowy

suma ubezpieczenia

składka

10000

30,00 zł

14000

42,00 zł

20000

60,00 zł

 

Wariant II

Pakiet podstawowy z rozszerzeniem o: szpital i choroby oraz koszty leczenia

suma ubezpieczenia

składka

10000

34,00 zł

14000

46,00 zł

20000

64,00 zł

    « Powrót