SKŁAD RADY RODZICÓW

 2017-09-20 13:17:35  |  markgry admin  |      

p. Hieronim Andrusieczko

przewodniczący Rady Rodziców

p. Elżbieta Mestek-Krupa 

zastępca przewodniczącego Rady Rodziców

p. Jolanta Pustelnik

skarbnik Rady Rodziców

p. Łukasz Jędraszko

sekretarz Rady Rodziców

p. Marta Maciejewska

członek Rady Rodziców

p. Waldemar Żurawik

członek Rady Rodziców

    « Powrót