Dla rodzica

 2017-09-08 10:11:20  |  Paweł Biernacki  |      

Ustalono wysokość składek rocznych na Radę Rodziców_2017/2018

  • pierwsze dziecko – 25zł
  • dwoje dzieci – 20zł
  • trzecie  i następne dziecko – 15zł ( każde )

Warunkiem przyznania 50% wpłat na potrzeby klasy jest uzyskanie minimum 60% wpłat klasowych.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci: InterRisk , rok szkolny 2017/2018 SP3

 

Wariant I

 

Pakiet podstawowy

suma ubezpieczenia

składka

10000

30,00 zł

14000

42,00 zł

20000

60,00 zł

 

Wariant II

Pakiet podstawowy z rozszerzeniem o: szpital i choroby oraz koszty leczenia

suma ubezpieczenia

składka

10000

34,00 zł

14000

46,00 zł

20000

64,00 zł

    « Powrót