The Big Challenge 2024

 2024-06-16 15:43:06  |  Celina Król  |    

Znamy już wyniki konkursu The Big Challenge 2024!

W tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu języka angielskiego The Big Challenge 2024 wzięło udział 500.372 uczniów z 7 krajów europejskich. Sprawdzali oni swoje kompetencje językowe na 5 poziomach zaawansowania.

Test, składający się z 55 pytań o różnym poziomie trudności (od zadań najłatwiejszych do najtrudniejszych) obejmuje bardzo szeroki zakres, od zadań sprawdzających słownictwo, gramatykę, pracę z tekstem i słuchanie po zadania z wiedzy ogólnej, głównie z zakresu historii i geografii.

W tegorocznej edycji udział wzięło 25 uczniów naszej szkoły, a najlepsze wyniki w osiągnęli:

- na poziomie I (kl. IV-V) Hanna Bielik z klasy 5b,

- na poziomie II (kl. VI) Zuzanna Misiak z klasy 6a,

- na poziomie III (kl. VII) Michalina Babiarz z klasy 7a,

- na poziomie IV (kl. VIII) Kornelia Warsińska z klasy 8a.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, plakaty oraz ciekawe pamiątki związane z konkursem The Big Challenge.

Serdecznie gratulujemy wyników i zachęcamy do dalszego rozwijania wiedzy!