Tytuvenai

 2017-08-25 00:00:00  |  Marek Grymbowski  |    

Umowa pomiędzy gimnazjami podpisana

Przez kilka dni w Tytuvenai na Litwie gościła delegacja samorządowa Miastka. Samorządowcy wzięli udział w corocznym Święcie Powiatu Kelmė, gdzie spotkali się z delegacjami Węgier, Austrii, Niemiec i polskiego Biłgoraja. Jednym z głównym punktów pobytu na Litwie było podpisanie przez dyrektora Kazimierza Kowalewskiego umowy o współpracy w dziedzinie edukacyjnej, kulturowej, sportowej i turystycznej pomiędzy szkołą w Miastku a Gimnazjum w Tytuvėnai. Umowę ze strony litewskiej podpisywała Irma Stankuviene – dyrektor Gimnazjum. Zgodnie z umową obie szkoły wyraziły wolę współpracy na okres od września 2014 roku do września 2019 roku z możliwością przedłużenia jej na kolejne lata. Celem współpracy jest: pogłębianie i utrwalanie przyjaźni miedzy szkołami, poszerzanie wiedzy kulturowej i krajoznawczej, wymiana doświadczeń między nauczycielami oraz wzajemne poznawanie systemu kształcenia. Umowa przewiduje następujące formy współpracy: wzajemne odwiedziny w szkołach zespołów nauczycielskich, wymianę grup uczniowskich, utrzymanie więzi korespondencyjnej oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć eksponujących dorobek szkół. Dyrektorzy obydwu szkół ustalają na każdy rok zasady wymiany, limity osobowe oraz czas trwania. Językiem, którym się będą porozumiewać uczniowie ze sobą będzie angielski. Po podpisaniu umowy z udziałem starosty Tytuvenai Romasa Cerkauskasa i burmistrza Miastka Romana Ramiona odbył się wzruszający koncert, w którym uczniowie wykonywali utwory polskich i litewskich kompozytorów, a jedna z uczennic zaśpiewała nawet po polsku.

    

Zapraszamy do oglądania zdjęć >>zobacz<<