Ogłoszenia

Zgłoszenie dziecka do klasy I

 2023-02-14 20:27:29  |  Celina Król  |    

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

 2023-02-14 20:23:45  |  Celina Król  |    

Rekrutacja do klas ogólnodostępnych

 2023-02-14 20:18:55  |  Celina Król  |    

Rekrutacja do klas sportowych

 2023-02-14 20:15:11  |  Celina Król  |    

Zarządzenie Burmistrza Miastka w sprawie rekrutacji do szkół i przedszkoli

 2023-02-14 20:11:38  |  Celina Król  |    

Wyrażenie woli przyjęcia do szkoły

 2022-03-26 19:50:37  |  Celina Król  |    

Zarządzenie Burmistrza Miastka w sprawie dowożenia uczniów do szkół i dzieci do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miastko.

 2021-02-23 13:07:17  |  Celina Król  |    

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 2021-02-17 18:53:07  |  Celina Król  |