Pisemna zgoda na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej

 2024-03-11 19:18:42  |  Celina Król  |    

Poniżej znajduje się pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej