Dla rodzica

 2017-09-08 10:11:20  |  Paweł Biernacki  |    

Od 1 marca 2021 r. można wnosić opłaty za posiłki uczniów na podane poniżej konto szkoły.

* Przed dokonaniem przelewu na konto prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (59) 857 8280 w celu weryfikacji wysokości opłaty za posiłki. Wpłaty należy dokonać w tym samym dniu.

* W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, za jaki dokonują Państwo wpłaty.

* Istnieje nadal możliwość wpłaty gotówką w sekretariacie szkoły w godz. 7:00 – 14:30. 

* Nr konta: PKO BP 41 1020 4708 0000 7102 0092 1668