REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 2020-05-14 10:28:44  |  Celina Król  |    

Uwaga uczniowie klas VIII

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Proszę zapoznać się z terminami i warunkami składania podań do szkół ponadpodstawowych.

Wejdź w poniższy link:

https://www.powiatbytowski.pl/edukacja-i-sport/rekrutacja-do-szkol

Jeżeli będą jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, proszę zgłaszać do mnie.  Pytajcie,  pomogę! 

                                                                                                                              Pedagog szkolny – Wiesława Kąkol